• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/1980
  • Ngày hết hiệu lực: 18/04/1992
Bầu cử Đại biểu Quốc hội
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 18/12/1980
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 18/12/1980
Nguồn thu thập Công báo số 21 Ngày đăng công báo 31/12/1980
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 67-LCT/HĐNN8 Bầu cử Đại biểu Quốc hội Ngày hết hiệu lực 18/04/1992
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.