• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/1991
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu 418-HĐBT Ngày ban hành 07/12/1990
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 07/12/1991
Nguồn thu thập Công báo số 1/1991; Ngày đăng công báo 15/01/1991
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.