• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/1994
Về việc sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản đã ban hành kèm theo Nghị định 232-CP ngày 06-06-1981
Số ký hiệu 385-HĐBT Ngày ban hành 07/11/1990
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/10/1994
Nguồn thu thập Công báo số 1/1991; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 177-CP Về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng Ngày hết hiệu lực 20/10/1994
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.