• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/1989
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2005
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 117-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về giám định tư pháp
Số ký hiệu 78-TT/BTP Ngày ban hành 26/01/1989
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/01/1989
Nguồn thu thập Bản sao; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Trần Đông
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực kể từ ngày Pháp lệnh giám định tư pháp có hiệu lực (Theo Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và Liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực) Ngày hết hiệu lực 01/01/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.