• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2008
Về việc ban hành Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010
Số ký hiệu 04/2008/QĐ-UBDT Ngày ban hành 08/08/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/09/2008
Nguồn thu thập Công báo số 479+480, năm 2008 Ngày đăng công báo 30/08/2008
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.