• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2012
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015
Số ký hiệu 01/2012/TT-UBDT Ngày ban hành 24/10/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 649+650, năm 2012 Ngày đăng công báo 09/11/2012
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
  • Công tác dân tộc
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.