• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/08/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2018
Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Số ký hiệu 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Ngày ban hành 04/07/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 21/08/2013
Nguồn thu thập Công báo số 457+458, năm 2013 Ngày đăng công báo 06/08/2013
Ngành
  • Công an
  • Kiểm sát
  • Quốc phòng
  • Tài chính
  • Tòa án
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Trợ giúp pháp lý
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền
Bộ Công an Thứ trưởng Lê Quý Vương
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung
Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phó Viện trưởng Trần Công Phàn
Toà án nhân dân tối cao Phó Chánh án Đặng Quang Phương
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương được thành lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tiếp tục hoạt động theo quy định của Thông tư liên tịch này. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương theo quy định của Thông tư liên tịch này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.