• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2017
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Số ký hiệu 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP Ngày ban hành 14/07/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 799+800, năm 2014 Ngày đăng công báo 03/09/2014
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Văn phòng Chính phủ Thứ trưởng Kiều Đình Thụ
Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Bộ Tư pháp Phó Chủ nhiệm Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.