• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2014
Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật Tố tụng hành chính
Số ký hiệu 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Ngày ban hành 15/10/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 02/12/2014
Nguồn thu thập Công báo số 795+796 Ngày đăng công báo 17/11/2014
Ngành
  • Kiểm sát
  • Tòa án
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Toà án nhân dân tối cao Phó Chánh án Nguyễn Sơn
Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Thủy Khiêm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.