• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2018
Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Số ký hiệu 02/2014/TT-UBDT Ngày ban hành 01/08/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/09/2014
Nguồn thu thập Từ số 787 đến số 788 Ngày đăng công báo 27/08/2014
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng - Chủ nhiệm Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.