• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2000
Hướng dẫn thực hiện một số giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000
Số ký hiệu 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC Ngày ban hành 22/11/2000
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 07/12/2000
Nguồn thu thập Công báo số 48 Ngày đăng công báo 31/12/2000
Ngành
  • Ngân hàng
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Chính sách tiền tệ
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Dương Thu Hương
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Uông Chu Lưu
Bộ Tài chính Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Tổng cục Địa chính Phó Tổng Cục trưởng Triệu Văn Bé
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Căn cứ ban hành và các văn bản mà Thông tư này viện dẫn đến đều đã hết hiệu lực thi hành (Theo Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực) Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.