• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 05/02/2007
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
Số ký hiệu 81/2000/NĐ-CP Ngày ban hành 29/12/2000
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/01/2001
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị quyết 02/2007/NQ-CP Về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích Ngày hết hiệu lực 05/02/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.