• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/1946
Truy nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến của ông Nguyễn Đình Thi, đại diện Quốc hội
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 02/03/1946
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/03/1946
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Phó Chủ tịch Hoàng Văn Hoan
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.