• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/1960
Hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân, viên chức thôi việc vì già, yếu, mất sức lao động
Số ký hiệu 08-LB/TT Ngày ban hành 08/03/1960
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 08/03/1960
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Tô Quang Ðẩu
Bộ Lao động Bộ trưởng Nguyễn Văn Tạo
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
Bộ Y tế Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.