• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/03/1960
Bổ sung Thông tư liên Bộ nội vụ - Tài chính số 43-TT/LB ngày 30/11/1957 về một số chế độ tạm thời đối với cán bộ, công nhân, nhân viên công tác ở miền núi và hải đảo xa xôi
Số ký hiệu 14-TT/LB Ngày ban hành 11/03/1960
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 11/03/1960
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách; Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Tô Quang Ðẩu
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Nguyễn Văn Tạo
Bộ Lao động Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.