• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 29/08/2011
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm uỷ ban dân tộc
Số ký hiệu 07/2008/QĐ-UBDT Ngày ban hành 24/11/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/12/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng - Chủ nhiệm Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ngày hết hiệu lực 29/08/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.