• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 18/01/2007
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGĐ&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001; Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2004 và Quyết định số 05/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 04/2006/QĐ-BGD Ngày ban hành 26/01/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/03/2006
Nguồn thu thập Công báo số 43 + 44, năm 2006 Ngày đăng công báo 28/02/2006
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 52/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành quy chế chọn học sinh giỏi Ngày hết hiệu lực 18/01/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.