• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/07/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2015
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
Số ký hiệu 79/2011/TT-BTC Ngày ban hành 08/06/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 23/07/2011
Nguồn thu thập Công báo số 379+380, năm 2011 Ngày đăng công báo 26/06/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 135/2015/TT-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam Ngày hết hiệu lực 01/11/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.