• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 08/05/2017
Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Số ký hiệu 09/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/01/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 85+86, năm 2013 Ngày đăng công báo 07/02/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.