• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/1985
  • Ngày hết hiệu lực: 08/05/1999
Bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 30/05/1985
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/06/1985
Nguồn thu thập Công báo số 11 Ngày đăng công báo 30/06/1985
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Pháp lệnh 12/1999/PL-UBTVQH10 Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc Ngày hết hiệu lực 08/05/1999
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.