• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn
Số ký hiệu 32/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 08/08/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/10/2014
Nguồn thu thập Công báo số 793 + 794/2014 Ngày đăng công báo 30/08/2014
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Đinh La Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với các công trình đặc biệt trên đường GTNT đã đưa vào khai thác phải có Quy trình quản lý, vận hành khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này, chậm nhất đến ngày 01/6/2015, Chủ quản lý sử dụng đường GTNT phải hoàn thành việc xây dựng, ban hành Quy trình quản lý, vận hành khai thác. Trong thời gian chưa ban hành Quy trình riêng, việc quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường GTNT phải thực hiện theo các quy định tại Chương III của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.