• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 18/03/2014
Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Số ký hiệu 14/2013/TT-NHNN Ngày ban hành 27/06/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/06/2013
Nguồn thu thập Công báo số 405 + 406 Ngày đăng công báo 12/07/2013
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Chính sách tiền tệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Nguyễn Văn Bình
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Thông tư này
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 06/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng Ngày hết hiệu lực 18/03/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.