• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/01/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2019
Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc
Số ký hiệu 04/2014/TT-UBDT Ngày ban hành 01/12/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1147+1148 Ngày đăng công báo 25/12/2014
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng - Chủ nhiệm Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.