• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Số ký hiệu 22/2014/TT-NHNN Ngày ban hành 15/08/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/08/2014
Nguồn thu thập Công báo số 793 + 794 Ngày đăng công báo 30/08/2014
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Việc giải ngân các khoản cho vay theo Thông tư này được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.