• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/1998
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg ngày 03/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục hàng hoá xuất khẩu có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu
Số ký hiệu 05/1998/TT-BTM Ngày ban hành 18/03/1998
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/03/1998
Nguồn thu thập Công báo số 13, năm 1998 Ngày đăng công báo 10/05/1998
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Mai Văn Dâu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Mọi quy định của Bộ Thương mại trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 18/1998/TT-BTM Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài Ngày hết hiệu lực 01/09/1998
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.