• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2011
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, Cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 01/2011/TTLT-VPCP-BNV Ngày ban hành 26/01/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 127+128, năm 2011 Ngày đăng công báo 14/03/2011
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.