• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/09/2012
Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu 02/2012/TT-TTCP Ngày ban hành 13/07/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 03/09/2012
Nguồn thu thập Công báo số 467+468 Ngày đăng công báo 31/07/2012
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
  • Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.