• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 28/06/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 23/2002/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán vàmột số ngày kỷ niệm của đất nước.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 22 tháng 1 năm2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (Công văn số 5568/VHTT-VPngày 24/12/2001) và ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Bắn pháo hoa vào dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ lớn của dân tộclà sinh hoạt văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo khôngkhí phấn khởi, tự hào, khích lệ mọi người tích cực tham gia lao động sản xuất,hăng say hoạt động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tếtNguyên Đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước với những nội dung chủ yếu sau:

1.Tổ chức bắn pháo hoa hàng năm:

a)Giao thừa Tết Nguyên Đán:

Bắnpháo hoa tầm cao 15 phút ở 5điểm tại Thủ đô Hà Nội và 4 điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bắnpháo hoa tầm thấp 15 phút, tại 2 điểm đối với các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương còn lại.

Thờiđiểm bắn: Từ 0 giờ đến 0giờ 15 phút ngàymồng một Tết.

b)Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch):

Bắnpháo hoa tầm thấp 15 phút ở 2điểm: tại Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

Thờiđiểm bắn: Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10 tháng 3 âm lịch.

2.Tổ chức bắn pháo hoa 5 năm 1 lần vào năm tròn 5, chẵn 10:

a)Quốc khánh 2/9:

Bắnpháo hoa tầm cao 15 phút, ở 5điểm tại Thủ đô Hà Nội và ở 4điểm tại thành phố HồChí Minh.

Bắnpháo hoa tầm thấp 15 phút tại 2 điểm đối với các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương còn lại.

Thờiđiểm bắn: Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9.

b)Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5:

Bắnpháo hoa tầm thấp 15 phút ở 2điểm tại thị xã Điện Biên Phủ.

Thờiđiểm bắn: Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 07 tháng 5.

c)Ngày Chiến thắng 30/4 giải phóng hoàn toàn miền Nam:

Bắnpháo hoa tầm cao 15 phút ở 5điểm tại Thủ đô Hà Nội và ở 4điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bắnpháo hoa tầm thấp 15 phút ở 2 điểm đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác từQuảng Trị trở vào đúng vào ngày giải phóng của địa phương mình.

Thờiđiểm bắn: Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắn vào tối ngày 30 tháng 4;các địa phương từ Quảng Trị trở vào bắn vào tối ngày kỷ niệm giải phóng địa phươngmình.

Điều 2.Quản lý nhà nước về tổ chức sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và bắn pháo hoatrong toàn quốc:

1.Nhà nước thống nhất quản lý tổ chức sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và bắn pháohoa trong phạm vi cả nước.

2.Nghiêm cấm sản xuất, đốt: cây bông và tất cả các loại pháo khác.

3.Việc tổ chức sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bắn pháo hoa (tầm cao và tầmthấp) đều phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đạt chất lượng nghệ thuật, đáp ứngnhu cầu thưởng thức của nhân dân.

4.y ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ và thực hiện đúngquy định về loại pháo hoa được bắn (pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp), số lượng,thời điểm, thời lượng và địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

Điều 3.Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1.Bộ Văn hóa - Thông tin:

a)Bộ Văn hóa - Thông tin ban hànhvăn bản hướng dẫn việc bắn pháo hoa hàng năm cho các địa phương, theo dõi việctổ chức thực hiện bắn pháo hoa của các địa phương để rút kinh nghiệm, tổng hợptình hình và đề xuất với Chính phủ về việc tổ chức và chỉ đạo các Bộ, ngành,địa phương trong cả nước về việc tổ chức bắn pháo hoa.

2.Bộ Quốc phòng: Là cơ quan duy nhấtchịu trách nhiệm sản xuất đạn pháo hoa và khí tài, tàng trữ, vận chuyển, tổchức chỉ huy, huấn luyện, tổ chức hướng dẫn kỹ thuật bắn pháo hoa trong cả nước.

a)Căn cứ vào kế hoạch bắn pháo hoa của các địa phương, chủ động tổ chức sản xuấtan toàn pháo hoa các loại, bảo đảm chất lượng, số lượng, giá thành hợp lý.

b)Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các đơnvị quốc phòng có liên quan chuẩn bị nhân lực, phương tiện, kỹ thuật, khí tàiphối hợp với các địa phương thực hiện tốt việc tổ chức bắn pháo hoa theo đúngquy định về loại pháo hoa, số lượng, số điểm bắn, thời điểm, thời lượng đượcbắn và thanh quyết toán kinh phí với từng địa phương được tổ chức bắn pháo hoa.

c)Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa và khí tài bắn pháo hoa.

3.Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc sửdụng ngân sách của địa phương cho việc tổ chức bắn pháo hoa và việc thanh quyếttoán theo quy định.

4.Bộ Công an: Chỉ đạo các đơn vịtrong ngành tổ chức bảo đảm tốt an ninh, trật tự trong quá trình bắn pháo hoa,thực hiện các biện pháp cấm đốt pháo nổ, pháo bông và các loại pháo khác gâymất trật tự, an ninh và ônhiễm môi trường.

5.y ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

a)Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo tổ chức tốtviệc bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

b)Bảo đảm kinh phí tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương và thanh quyết toán kinhphí với Bộ Quốc phòng kịp thời từ ngânsách của địa phương, theo đúng quy định về loại pháo hoa, số lượng, số điểm,thời điểm và thời lượng được tổ chức bắn.

6.Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức truyền hình, tườngthuật việc bắn pháo hoa để phục vụ đồng bào cả nước.

Điều 4.

Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộtrưởng các Bộ: Văn hóa - Thông tin, Quốc phòng, Tài chính, Công an và các Bộ,ngành có liên quan, Chủ tịch yban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám tốc ĐàiTruyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.