• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/04/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 11/11/2002
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính
Số ký hiệu 34/CP Ngày ban hành 23/04/1994
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 23/04/1994
Nguồn thu thập Công báo số 11/1994; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 91/2002/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày hết hiệu lực 11/11/2002
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.