• Thông tư 01/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ về " Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động" trong Ngành Bưu điện

  16/04/1999

  01/05/1999

 • Thông tư 07/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành bưu điện

  19/12/1998

  03/01/1999

 • Thông tư 07/1998/TT/TCBĐ

  Về việc hướng dẫn chế độ thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành bưu điện

  19/12/1998

  04/01/1999

 • Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông

  29/09/1998

  14/10/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành nghị định số 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về bưu chính và viễn thông trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

  14/08/1998

  29/08/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 02/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ bưu chính

  20/06/1998

  05/07/1998

 • Thông tư 01/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về Bưu chính và Viễn thông đối với công tác quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông.

  15/05/1998

  31/05/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 326-BTT

  Hướng dẫn việc thi hành chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm chính trị - xã hội, văn hoá - giáo, văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật

  15/08/1989

  01/07/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 13-PC

  Hướng dẫn thi hành Điều lệ Bưu chính và Viễn thông

  07/09/1987

  22/10/1987

 • Thông tư 2-TTBC

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 79-CT ngày 27/2/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc nhận, gửi bưu phẩm, bưu kiện

  20/08/1984

  20/08/1984

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.