• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 148/2008/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/11/2008 Văn bản được ban hành 148/2008/QĐ-TTg
16/12/2008 Văn bản có hiệu lực 148/2008/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.