• Thông tư 06-LĐ/TT

  Hướng dẫn về thời giờ làm việc của công nhân, viên chức

  06/05/1971

  21/05/1971

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 15-TC/HCVX

  Hướng dẫn bổ sung việc cấp phát khoản phụ cấp cho các đối tượng được mua vải tiêu chuẩn theo giá cung cấp

  21/04/1971

  21/04/1971

 • Thông tư 09-TC/VP

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 50-TTg ngày 16-2-1971 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm các quỹ trái phép trong các xí nghiệp, cơ quan nhà nước

  18/02/1971

  18/02/1971

 • Thông tư 07-TC/GTTN

  Hướng dẫn việc trích lập các quỹ xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh ngành nội thương

  12/02/1971

  12/02/1971

 • Thông tư 10/LN-SX

  Về việc hướng dẫn thi hành chỉ tiêu tạm thời về tỷ lệ thành khí gỗ xẻ ban hành kèm theo Quyết định số 101-LN/QĐ ngày 4/2/71 của Tổng cục Lâm nghiệp

  08/02/1971

  08/02/1971

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.