• Thông tư 58/2020/TT-BCA

  Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  16/06/2020

  01/08/2020

 • Thông tư 10/2020/TT-BCT

  Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

  15/06/2020

  31/07/2020

 • Thông tư 11/2020/TT-BCT

  Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

  15/06/2020

  01/08/2020

 • Thông tư 56/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghỉệp

  12/06/2020

  12/06/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 57/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chỉếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giẩy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ

  12/06/2020

  12/06/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 54/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài lỉệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nuớc, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đỉ làm việc có thời hạn ở nước ngoài

  12/06/2020

  12/06/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 55/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

  12/06/2020

  30/07/2020

 • Thông tư 58/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

  12/06/2020

  27/07/2020

 • Thông tư 52/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  10/06/2020

  01/08/2020

 • Thông tư 53/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, gỉáo dục người dưới 18 tuôi phạm tội được miễn trách nhỉệm hình sự

  10/06/2020

  01/08/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.