• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/03/2019 Văn bản được ban hành 06/2019/TT-BKHĐT
12/05/2019 Văn bản có hiệu lực 06/2019/TT-BKHĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.