• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/1967
Về việc ban hành chế độ sử dụng nhà cửa trong tình hình sơ tán phòng không
Số ký hiệu 25-CP Ngày ban hành 07/03/1967
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 07/03/1967
Nguồn thu thập Sách (DN); Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Chính phủ Chủ nhiệm (Uỷ ban, Văn phòng) Đang cập nhật
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.