• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/1967
Về việc quy định một số điểm về bầu cử và tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp trong thời chiến
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 01/04/1967
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 11/04/1967
Nguồn thu thập Công báo số 04 Ngày đăng công báo 15/04/1967
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.