• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
Ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
Số ký hiệu 05/2006/QĐ-NHNN Ngày ban hành 20/01/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 15 + 16, năm 2006 Ngày đăng công báo 01/02/2006
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày hết hiệu lực 20/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.