• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/08/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 17/02/2009
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam
Số ký hiệu 20/2005/QĐ-BYT Ngày ban hành 26/07/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/08/2005
Nguồn thu thập Công báo số 05 & 06 - 08/2005; Ngày đăng công báo 04/08/2005
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 54/2008/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Môi trường thuộc Bộ Y tế Ngày hết hiệu lực 17/02/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.