• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
Số ký hiệu 10/2011/TTLT-BTP-TTCP Ngày ban hành 06/06/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/08/2011
Nguồn thu thập công báo 399+400, năm 2011 Ngày đăng công báo 10/07/2011
Ngành
  • Thanh tra
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Khiếu nại, tố cáo
  • Trợ giúp pháp lý
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Thanh tra Chính phủ Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Theo danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 ban hành kèm theo Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.