• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013
Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Số ký hiệu 02/2013/TT-NHNN Ngày ban hành 21/01/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2013
Nguồn thu thập Công báo số 103+104, năm 2013 Ngày đăng công báo 12/02/2013
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Thanh tra, giám sát ngân hàng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.