• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Số ký hiệu 34/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 31/03/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/04/2015
Nguồn thu thập Công báo số 477 + 478 Ngày đăng công báo 13/04/2015
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.