• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2015
Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Số ký hiệu 31/2014/TTLT-BLĐTBXH-BQP Ngày ban hành 07/11/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 24/12/2014
Nguồn thu thập Công báo số 239 đến số 240 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Thượng tướng Lê Hữu Đức
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.