• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
Số ký hiệu 07/2015/TT-BTP Ngày ban hành 15/06/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/08/2015
Nguồn thu thập Công báo số 657+658, năm 2015 Ngày đăng công báo 08/07/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.