• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/1992
BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO
Số: 138-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận 36 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Căn cứ Điều 46 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 19-12-1980;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14/LCT-HĐNN công bố ngày 31-3-1984 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều 42 "Luật đất đai" của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà XHCN Việt Nam công bố ngày 6-1-1988 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;

Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Hà Bắc, Hà Tây, Hà Tĩnh và đề nghị của ông Vụ trưởng vụ Bảo tồn Bảo tàng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay công nhận 36 di tích (ba mươi sáu) lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh sau đây:

Tỉnh Hà bắc: 18 di tích

1 - Di tích lịch sử: Đền Ngọc Lâm - xã Tân Mỹ - Huyện Yên Dũng - Hà Bắc.

2 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình, Đền, Chùa Phù Lưu, xã Tân Hồng - huyện Tiên Sơn - tỉnh Hà Bắc.

3 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Chùa Tứ Giáp - xã Nhã Nam - huyện Tân Yên - tỉnh Hà Bắc.

4 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Chùa Đọ Xá - phường Ninh Xá - thị xã Bắc Ninh - tỉnh Hà Bắc.

5 - Di tích lịch sử: Đền thờ Thuần Quận Công - xã Châu Khê - huyện Tiên Sơn - tỉnh Hà Bắc.

6 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình Đồng Đông - xã Đại Đồng Thành - huyện Thuận Thành - Hà Bắc.

7 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Đông Phù - xã Phú Lâm - huyện Tiên Yên - Hà Bắc.

8 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Miếu Đại Trung - xã Việt Hùng - huyện Quế Võ - Hà Bắc.

9 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Chùa Vĩnh Kiều - xã Đồng Nguyên - huyện Tiên Sơn - Hà Bắc.

10 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Đền - Chùa Thượng Lâm - xã Thanh Lâm - huyện Lục Nam - Hà Bắc.

11 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Lăng và nhà thờ 18 quận công - xã Chi Lăng - huyện Quế Võ - Hà Bắc.

12 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Hương Câu - xã Hương Lâm - huyện Hiệp Hoà - Hà Bắc.

13 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Ao Miếu và chùa Bồ Đà - xã Tiên Sơn - huyện Việt Yên - Hà Bắc.

14 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Cảm ứng - xã Tam Sơn - huyện Tiên Sơn - Hà Bắc.

15 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Chùa Xuân Quan - xã Trí Quả - huyện Thuận Thành - Hà Bắc.

16 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình Dông Cốc - xã Hà Mãn - huyện Thuận Thành - Hà Bắc.

17. Di tích lịch sử: Đình Sơn - xã Mỹ Hà - huyện Lạng Giang - Hà Bắc.

18 - Di tích lịch sử: Đình Quảng Bố và mộ Nguyễn Công Nghệ - xã Quang Phú - huyện Gia Lương - Hà Bắc.

Tỉnh Hà Tĩnh: 2 di tích

19 - Di tích lịch sử và thắng cảnh: Chùa Chân Tiên - xã Thịnh Lộc - huyện Can Lộc - Hà Tĩnh.

20 - Di tích lịch sử: Đền Đô Đài - xã Đậu Liêu - huyện Can Lộc - Hà Tĩnh.

Tỉnh Hà Tây: 4 di tích

21 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Chùa Tử Dương - xã Cao Thành - huyện ứng Hoà - tỉnh Hà Tây.

22 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Chùa Huyên Kỳ - xã Phú Lãm - huyện Thanh Oai - tỉnh Hà Tây.

23 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đền Thái Bình - xã Vạn Thái - huyện ứng Hoà - tỉnh Hà Tây.

24 - Di tích lịch sử: Đình Trung Thịnh và Đình Yên Trường - xã Trường Thịnh, huyện ứng Hoà - tỉnh Hà Tây.

Thành phố Hà Nội: 12 di tích

25 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Ngọc Trục - xã Đại Mỗ - huyện Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

26 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Ngọc Trục (Đại Phúc Tự) - xã Đại Mỗ - huyện Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

27. Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Chùa Nam Dư Thượng - xã Lĩnh Nam - huyện Thanh Trì - Hà Nội.

28 - Di tích lịch sử: Đền Đồng Cổ - phường Bưởi - Quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.

29 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Giao Từ - xã Kim Sơn - huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội.

30 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đền Lê Xá - xã Mai Lâm - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội.

31 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Thái Bình và Chùa Diên Phúc - xã Mai Lâm - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội.

32- Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Sùng Phúc - xã Cự Khối - huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội.

33 - Di tích nghệ thuật: Chùa Thiên Niên - phường Bưởi - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.

34 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình - Chùa Giáp Nhất - xã Nhân Chính - huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

35 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Chùa Quán La - xã Xuân La - huyện Từ Liêm - Hà Nội.

36 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Chùa Đại Cát - xã Liên Mạc - huyện Từ Liên - Hà Nội.

Điều 2. - Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong các khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất đai ở các di tích trên phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin và Thể Thao.

Điều 3. - Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với các di tích trên theo pháp luật quy định.

Điều 4. - Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Thành phố Hà Nội, Hà Bắc, Hà Tây, Nghệ Tĩnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Khắc Liên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.