• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 14/2002/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Đề án Khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh BìnhThuận

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ( Tờ trìnhsố 2085/TT-UBBT ngày 04 tháng 12 năm 2000 và Tờ trình số 440/TT-UBBT ngày 21tháng 03 năm 2001); đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số5733/BKH/CLPT ngày 23 tháng 8 năm 2001) và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Đề án Khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm mục tiêu định hướngcho việc phát triển huyện đảo Phú Quý.

Khukinh tế đảo Phú Quý bao gồm các xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải của huyệnđảo Phú Quý.

Điều 2.Ngoài việc được áp dụng các chế độ, chính sách hiện hành đối với Hải đảo, Khukinh tế đảo Phú Quý còn được áp dụng các chính sách ưu đãi sau:

Đượcưu tiên phát triển thành trung tâm khai thác, đánh cá xa bờ; các cơ sở sảnxuất, chế biến hải sản; các dịch vụ hậu cần nghề cá, cứu hộ, thương mại, vậntải, dịch vụ, du lịch sinh thái, y tế và một số dịch vụ khác phục vụ sản xuấtvà đời sống nhân dân.

Khuyếnkhích các Nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư xây dựng mới các cơ sở chếbiến hải sản, các dịch vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế đảo Phú Quý. Khithuê đất, mặt nước, ngoài quyền được hưởng các ưu đãi hiện hành, còn được giảm50% tiền thuê đất và thuê mặt nước so với mức giá đang áp dụng tại khu vựchuyện đảo Phú Quý.

Từnăm 2002 đến năm 2006, Nhà nước để lại toàn bộ số thu trên địa bàn huyện đảoPhú Quý (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hàngnhập khẩu; các khoản thu không tính cân đối ngân sách địa phương theo phân cấpnhư: thu tịch thu hàng buôn lậu, huy động dân đóng góp, học phí, viện phí, việntrợ...) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế đảo; ngoài ra, ngân sáchTrung ương đầu tư thêm qua ngân sách Tỉnh cho các dự án phát triển kết cấu hạtầng kinh tế và xã hội Khu kinh tế đảo Phú Quý với mức tương đương 100% số thungân sách hàng năm trên địa bàn huyện đảo Phú Quý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm:

Lậpcác dự án đầu tư trình duyệt theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựngcơ bản. Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục côngtrình để khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Phốihợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để thực hiện tốt các dự án có liênquan đến chiến lược phòng thủ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninhquốc gia.

Hàngnăm lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Sau 2 năm thực hiện, Tỉnh chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá kết quả việc thực hiệnĐề án và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

2. Trách nhiệm của các cơ quan Trung ương:

CácBộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính,Giao thông vận tải, Thuỷ sản; Tổng cục Hải quan, Tổng cục Du lịch và các Bộ,ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và phối hợp với Uỷ ban nhân dântỉnh Bình Thuận thực hiện các cơ chế, chính sách tại Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.