• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 16/01/2007
BỘ THƯƠNG MẠI-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Tài chính số 200/2000/QĐ-BTC ngày 18/12/2000 bãi bỏ mức thu lệ phí hạnngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EUKếhoạch và Đầu tư và Bộ <span font-size:12.0pt;font-family:'times"="" lang="EN-GBstyle=">Côngnghiệp điều chỉnh mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trườngEU quy định tại Phụ lục số 1 kèmtheo Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT-BTM- BKHĐT-BCN ngày 16 tháng 10 năm2000 như Phụ lực kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từngày 01 tháng 1 năm 2001 và các điều khoản khác vẫn giữ nguyên như Thông tưliên tịch số 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000./.

 

PHỤ LỤC

MỨC THU LỆ PHÍ HẠNNGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG EU

(kèm theo Thông tư liêntịch số 23/2000/TTLT- BTM-BKHĐT-BCN ngày 29/12 /2000).

Stt

Tên chủng

loại hàng

Cat.

Mức thu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 T.Shirt

Áo len

Quần

Sơ mi nữ

Sơ mi nam

Áo khoác nữ

Bộ quần áo nữ

Áo lót nhỏ

Bộ thể thao

Quần áo

Quần áo

4

5

6

7

8

15

29

31

73

78

83

300,0 đồng/chiếc

1.000,0 đồng/chiếc

1.000,0 đồng/chiếc

500,0 đồng/chiếc

500,0 đồng/chiếc

5.000,0 đồng/chiếc

   2.000,0 đồng/bộ

1.000,0 đồng/chiếc

   2.000,0 đồng/bộ

2.500.000,0 đồng/tấn

700.000,0 đồng/tấn

Các mặt hàng (Cat.) không cótrong danh mục trên không phải nộp lệ phí hạn ngạch khi xuất khẩu sang thị trườngEU./.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Thương mại
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Công nghiệp
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Mai Văn Dâu

Lại Quang Thực

Lê Huy Côn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.