• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/1946
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1946

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về giấy bạc 500 đồng 

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ,

HỌP KHOÁ THỨ II TẠI HÀ NỘI

 

QUYẾT NGHỊ:

Chính phủ Việt Nam cương quyết can thiệp để Nha Đông Dương Ngân hàng không thể vỡ nợ dân Việt Nam về giấy bạc 500 đồng./.

 

 

Nguyễn Xiển

(Đã ký)

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Xiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.