• Thông tư liên tịch 23-TT/LB

    Quy định chế độ tiêu chuẩn cấp phát và thu hồi trang phục đối với lưu học sinh gửi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước XHCN (thuộc diện quản lý của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp)

    28/02/1984

    28/02/1984

    Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.