• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2009
Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp”
Số ký hiệu 65/2008/QĐ-BTC Ngày ban hành 04/08/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 453+454, năm 2008 Ngày đăng công báo 17/08/2008
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.