• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
Quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 22/2014/TT-BCT Ngày ban hành 30/06/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 707+708, năm 2014 Ngày đăng công báo 24/07/2014
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Vũ Huy Hoàng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Ban Quản lý cửa khẩu, Trưởng ban Ban Quản lý cửa khẩu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động tại cửa khẩu theo quy định tại Điều 2 Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.